SMV:Eksport

Støtten som ydes i SMV:Eksport kan udelukkende ydes til aktiviteter og udgifter som er nødvendige for at lancere et nyt produkt eller eksisterende produkt på et nyt marked.

Før du påbegynder din ansøgning om tilskud, bedes du orientere dig i SMV:Eksport - vigtige informationer, ligesom du løbende, når du indtaster din ansøgning, bedes orientere dig i INFOBOKSENE til høje på de enkelte indtastningssider. I INFOBOKSENE kan du få informationer om kravene for deltagelse samt hvilke vurderingskriterier, vi ligger til grund for vurdering af din ansøgning.

SMV:Eksport er administreret af Erhvervshus Sydjylland.VIGTIGT! I forbindelse med oprettelse af en ansøgning har vi brug for virksomhedsoplysninger og nogle gange også personoplysninger. Derfor skal du, for at kunne oprette en ansøgning, logge ind med virksomhedens nøglekort (NemID) eller nøglefil (Digital signatur).

Du skal være opmærksom på at NemID kun fungerer med browserne Google Chrome og Mozilla Firefox.

BEMÆRK at du kan arbejde med din ansøgning indtil du har trykket på INDSEND. Systemet gemmer dine indtastede oplysninger, hvis du forlader systemet.

Erhvervshus Sydjylland – Billundvej 3 – 6500 Vojens – Telefon 41 88 66 00 – E-mail info@ehsyd.dk - CVR nr. 40084479